neftebaron.ru

Ч.айтматовдун чыгармалары музыкада


Айтматовдун чыгармачылыгы улуттук адабият чн эле эмес улуттук искусствонун башка трлрнн нгсн да знн зор таасирин тийгизди.

Айтматовдун чыгармачылыгы улуттук адабият чн эле эмес улуттук искусствонун башка трлрнн нгсн да знн зор таасирин тийгизди.

Кыргыздын мен кыйын деген чыгармалары биягы мерке, тиягы узун агачтан ары тпй жатканда европа, азия, америка члкмн аралап кеткен ч.

Бетме-бет, жамийла сыяктуу чыгармалары менен дйнг шыкыбалы тарай баштаган ч. Айтматовдун укум сз жаштарга пайдалуу жол крсткч болмок.

12-декабрь улуттук адабият кнн карата адабий кече ткрлд бул адабий кечеде окуучулар ч.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

A great city, whose image dwells in the memory of man, is the type of some great idea. Rome represents conquest; Faith hovers over the towers of Jerusalem; and Athens embodies the pre-eminent quality of the antique world, Art.
Contact Us

Latest Posts

Contact Us

SEND MESSAGE

Our Projects